کشف ۷۲ شهاب سنگ جدید در نزدیکی زمین
 

از میان بیش از ۶۰۰ هزار شهاب سنگی که در منظومه شمسی شناخته شده، تقریباً ۱۰ هزار شهاب سنگ به عنوان اجرام آسمانی نزدیک به زمین (NEOs) مشخص شده اند. این‌ها شهاب سنگ‌ها یا ستارک‌هایی هستند که مدارشان آن‌ها را به زمین نزدیک می‌کند و احتمال دارد که روزی به سیاره ما برخورد کنند. با در نظر گرفتن این شرایط، ناسا در تلاش است به دنبال مأموریت‌هایی این اجرام را زیر نظر بگیرد و مسیر حرکت آن‌ها را کنترل کند. نام یکی از این مأموریت‌ها، NEOWISEاست که یک کاوش میدانی وسیع برای مشاهده اجرام آسمانی نزدیک به زمین است. ناسا این مأموریت را از دسامبر ۲۰۱۳ آغاز کرده است.
و حالا پس از دو سال مطالعه، اطلاعاتی که به دنبال این مأموریت به دست آمده اند برای عموم منتشر شده اند. از جمله این اطلاعات کشفیات به دست آمده از پژوهش‌های دومین سال این مأموریت است که شامل کشف ۷۲ شیء آسمانی جدید می‌شود که در نزدیکی سیاره ما در حال گردش هستند و تا پیش از این ناشناخته بوده‌اند. از میان این اشیاء آسمانی ۸ شهاب سنگ در زمره شهاب سنگ‌های بسیار خطرناک (PHAs) طبقه‌بندی شدند. این طبقه بندی بر اساس اندازه آن‌ها و فاصله‌ای است که در آن به دنبال گردش در مدار خود به زمین نزدیک می‌شوند.
کاوشگر NEOWISEکه در ابتدا با نام WISEدر سال ۲۰۰۹ به فضا فرستاده شد با استفاده از تلسکوپ مادون قرمز خود به دنبال خوشه‌های ستاره ای و شهاب سنگ‌های کمربند اصلی که در گذشته ناشناخته بودند می‌گشت. در فوریه ۲۰۱۱ این مأموریت به پایان رسید و سفینه WISEدر وضعیت غیرفعال قرار داده شد. در دسامبر ۲۰۱۳ دوباره آن را فعال کردند تا برای کشف اجرام نزدیک به زمین (از جمله ستاره‌های دنباله دار و شهاب سنگ‌ها) از آن استفاده کنند. کاوشگر WISEبا نور مادون قرمز در تمامی‌آسمان به جستجو می‌پرداخت تا اشیایی که زمین را تهدید می‌کنند شناسایی کند.
این مأموریت نه فقط به دنبال کشف اجرام ناشناخته نزدیک به زمین که در طول موج مادون قرمز قرار داشتند بود، بلکه همچنین به توصیف شهاب سنگ‌ها و ستاره‌های دنباله داری که پیشتر شناسایی شده بودند پرداخت و اطلاعات زیادی درباره اندازه و ترکیبات تشکیل دهنده آن‌ها ارائه داد. «جیمز بوئر»، که معاون پژوهشی این مأموریت بود، عملکردهای NEOWISEرا به شرح زیر برای Universe Todayتوضیح می‌دهد:
“NEOWISEشهاب سنگ‌ها و ستاره‌های دنباله داری را که نزدیک به سیاره زمین هستند یا از آن فاصله دارند، برای مثال در کمربند اصلی ستاره‌ای قرار دارند شناسایی می‌کند. از آن جا که ما مادون قرمز گرمایی، یعنی بخشی از طیف که در آن این اجرام کوچک متعلق به منظومه شمسی در حال انتشار نوری که از طول موج‌های دیگر دریافت کرده اند هستند را بررسی می‌کنیم، می‌توانیم بعضی از تاریک ترین آن‌ها را از طریق این سفینه راحت تر از رصدهایی که از زمین انجام می‌شوند شناسایی کنیم. همچنین می‌توانیم دانسته‌های بیشتری از اندازه‌های آن‌ها، بر اساس مقدار نور مادون قرمزی که از خود ساطع می‌کنند، به دست آوریم. بدین ترتیب می‌توانیم اجرام نزدیک به زمین، (NEOs)‌ها را که شاید بخواهیم در آینده ای نزدیک با آن‌ها رو به رو شویم شناسایی کنیم و اجرام جدیدی که ممکن است خطر برخورد آن‌ها با زمین وجود داشته باشند و در عین حال هم فرصت کاوش‌های بیشتر را به ما بدهند کشف کنیم. NEOWISEتا کنون بیش از ۵۰۰ جرم آسمانی نزدیک به زمین را شناسایی کرده است که بیش از ۸۱ عدد از آن‌ها کشف شده اند.”
هماهنگ با تلسکوپ‌های مستقر بر زمین که فضا را با طول موج‌های مرئی رصد می‌کنند، اطلاعاتی که این کاوشگر در اختیار دانشمندان گذاشته است در طول دو سال گذشته داده‌های بسیار زیادی درباره شهاب سنگ‌هایی که در منظومه شمسی قرار دارند برای ما فراهم آورده است. کاوشگر NEOWISEاز زمان شروع زندگی دوباره اش، میلیون‌ها عکس از آسمان گرفته و بیش از ۱۹۰۰۰ شهاب سنگ و ستاره دنباله دار را اندازه گیری کرده است.
* منبع:
– NASA Discovers 72 New Asteroids Near Earth; by Matt Williams; Universetoday; 13 Apr , 2016.
*عکس‌ها از: ESA و NASAرJPL

code

نسخه مناسب چاپ