کوتاه فرهنگی
نشست «بازاندیشی میراث فکری ما» برگزار می شود

به همت انجمن علمی علوم اجتماعی اسلامی نشست «بازاندیشی میراث فکری ما» نقد دیدگاه نو معتزله به سنت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این نشست حمیده سادات حسینی به نقد و بررسی دیدگاه عابد جابری، فاطمه رفیعی به نقد و بررسی دیدگاه محمد آرگون، مسلم طاهری به نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید و کوشا وطن خواه به نقد و بررسی دیدگاه حسن حنفی می‌پردازد.

نشست «بازاندیشی میراث فکری ما» یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه ساعت ۱۳:۳۰ در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان جلال آل احمد، برگزار می شود.

«تجربه سه دهه اسنادپژوهی استاد محمد ترکمان» بررسی می‌شود

پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «تجربه سه دهه اسنادپژوهی استاد محمد ترکمان را برگزار می‌کند.

این نشست یکشنبه پنجم اردیبهشت ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور استاد محمد ترکمان، دکتر علیرضا ملائی‌توانی، فریدون شیرین‌کام در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

استاد ترکمان از آغاز دهه شصت با تالیف و انتشار کتاب در زمینه اسناد ۱۵ خرداد، نمایانگر رویکردی تازه به رخدادهای تاریخ معاصر ایران بود. وی به اسناد شخصیت‌های برجسته و اثرگذار تاریخ معاصر توجهی ویژه دارد، این رجال، نمادی از جریان‌های سیاسی دوران معاصر را شکل می‌دهند. از دیگر آثار وی می‌توان به قیام خونین ۱۵ خرداد، اسرار قتل رزم آراء، اسناد شیخ فضل الله ۲ج، آیت الله کاشانی ۵ ج، آیت الله مدرس ۲ ج، و یادنامه آیت‌الله سید رضا فیروز آبادی و… اشاره کرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی جنب ساختمان آ. اس. پ، سالن حکمت واقع شده است.

نسخه مناسب چاپ