پرداخت ۳۳ هزار میلیارد ریال خسارت بیمه خودرو
بیمه ایران پارسال بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال خسارت در بخش ثالث بیمه های اتومبیل پرداخت کرد.

به گزارش صدا و سیما ، عباس فراشیانی مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ایران با اشاره به نرخ بالای حوادث رانندگی و رتبه نخست ایران در این شاخص در دنیا، افزود: از این مبلغ بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال در بخش بدنی، بیش از ۴ هزار ‌میلیاردریال دربخش حوادث رانندگی ونزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دربخش مالی جبران خسارت شده است.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران اظهارداشت: سال۹۴ بیش از ۴۶۰ هزار پرونده خسارت مالی در بیمه ایران تشکیل شد که از محل بیمه نامه ثالث ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و از محل بیمه نامه‌های بدنه ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به زیان دیدگان و ذینفعان پرداخت خسارت داشته ایم.

وی افزود: طبق آمار موجود پارسال ۱۰۹ هزار و ۱۳۹ تصادف در استان تهران به ثبت رسید و رتبه نخست حوادث رانندگی درکشور به این استان اختصاص دارد و پس از آن استان های خراسان رضوی،آذربایجان شرقی وخوزستان با عنایت به موقعیت جغرافیایی و نقاط حادثه‌خیزرتبه‌های بعدی را دراختیار دارد.

همچنین استان چهار محال و بختیاری با ثبت کمترین حوادث رانندگی در انتهای جدول رده بندی پرداخت خسارت ها قراردارد.

‌مدیربیمه های اتومبیل بیمه ایران اضافه کرد: طبق آمار پرونده‌های خسارت مالی و جانی این شرکت،

بی توجهی به نکات ایمنی،سرعت غیر مجاز رانندگان، بی توجهی به جلو و رعایت نکردن فاصله قانونی مهمترین عوامل تشدید حوادث رانندگی بوده است که باید توجه به این موارد بیشتر از گذشته شود.

نسخه مناسب چاپ