۳۰ استاد موسیقی نواحی برای نخستین‌بار معرفی می‌شوند
امسال در نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بیش از ۳۰ استاد پیشکسوت موسیقی از مناطق مختلف کشور معرفی و از آنها تجلیل می‌شود.

به گزارش مهر، امسال و در نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که از روز ۱۷اردیبهشت‌ به مدت ۴روز در شهر کرمان برگزار می‌شود، بیش از ۳۰ استاد و نوازنده پیشکسوت موسیقی نواحی کشور برای نخستین بار به جامعه هنری کشور معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.

در این دوره از جشنواره حدود ۹۰ هنرمند در قالب گروه‌نوازی و تک‌نوازی در نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران اجرای برنامه می‌کنند که نزدیک به ۸۰ درصد از این هنرمندان برای نخستین بار است که شناسایی و به جامعه هنری کشور معرفی می‌شوند.از موارد قابل توجه نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که می‌توان به آن اشاه کرد اینکه در میان این هنرمندان بیش از ۳۰ استاد پیشکسوت موسیقی از مناطق مختلف کشور حضور دارند که با اینکه بعضی از آنها بیش از هفتاد سال سن دارند، اما پیش از این جامعه موسیقی کشور از آنها شناختی نداشته‌ و امسال برای نخستین بار به جامعه هنری کشور معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.

پس از انتشار فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران نزدیک به ۲۰۰گروه موسیقی از سراسر کشور متقاضی حضور در این دوره‌ جشنواره موسیقی نواحی بودند که در مرحله نخست ۶۰گروه تایید شده و در مرحله دوم نزدیک به ۹۰هنرمند در قالب ۲۰اجرای گروهی و ۱۸تک‌نوازی به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند.

نسخه مناسب چاپ