نصب دوربین‌های ثبت تخلف در آزادراه تهران ـ قزوین
کرج: رئیس پلیس راه البرز از آغاز فعالیت دوربین‌های کنترل سرعت و ثبت تخلف در آزادراه‌های تهران ـ کرج و کرج ـ قزوین خبرداد.

سرهنگ رضا اکبری افزود: درمرحله نخست این دوربین‌های ثبت تخلف و کنترل سرعت در ۳۲ نقطه نصب شده که هرنقطه دارای چند دوربین به تناسب خط عبوری است.

وی اضافه کرد: درفازدوم این طرح که درآینده نزدیک اجرا می‌شود، دوربین‌های کنترل سرعت و ثبت تخلف در ۸ نقطه دیگر در محور قدیم کرج ـ قزوین و کرج ـ چالوس نصب خواهد شد.

وی گفت: در جاده کرج ـ چالوس ۷ دوربین فعال است که به زودی افزایش خواهد یافت.

او گفت: حداکثر سرعت در آزادراه تهران تا هشتگرد و مسیر برعکس ۱۰۰ کیلومتر و ازهشتگرد به سمت قزوین حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر تعریف شده است که فراترازآن تخلف محسوب می‌شود.‏

نسخه مناسب چاپ