نرخ گاز شهری گران شد
نرخ گازشهری با هدف توسعه خطوط گاز رسانی به روستاها و مدارس گران شد.

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش قیمت گاز خبر داد و اعلام کرد: قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی ۱۰ تومان افزایش یافته است.

وی در مورد علت افزایش قیمت گاز توضیح داد: براساس قانون بودجه سال ۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز مکلف شد به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی مبلغ ۱۰ تومان به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از آن به خزانه داری کل کشور واریز کند.

بوجارزاده افزود: وجوه دریافتی تا سقف ۱۶ هزار میلیارد ریال برای توسعه خطوط لوله و گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت و گاز خیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است ، هزینه می شود.وی با تاکید بر این که مبلغ دریافتی مورد نظر مشمول مالیات نمی شود، گفت: از وجوه دریافتی دو هزار میلیارد ریال به معاونت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش برای تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها اختصاص می یابد.به گزارش ایسنا ،نامبرده با اشاره به این که افزایش قیمت از اول تیر اجرایی شده است، افزود: ممکن است که کنتور برخی از مشترکان از ۲۰ تیر قرائت شده باشد که به همین دلیل مبلغی به عنوان بدهی در قبوض گاز این مشترکان درج شده است.وی در مورد هزینه عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده در قبوض گازهم گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۸۹ عوارض شهرداری از مصرف کنندگان گاز دریافت می شد. البته پیش از این برای آن از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شد، اما از این پس با شفاف سازی صورت گرفته، عوارض شهرداری در کنار مالیات بر ارزش افزوده آورده می شود که البته هیچ گونه تغییری در قیمت آن صورت نگرفته است.سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در مورد هزینه آبونمان گفت: این هزینه در گذشته هم دریافت می شد ولی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دستور سازمان هدفمندی یارانه ها به صورت مقطعی از قبوض گاز حذف شد که مجدد از ابتدای پاییز سال ۹۱ هزینه آبونمان به قبوض گاز بازگشت.

نسخه مناسب چاپ