امروز در تاریخ
تبعید میرویس، بزرگترین اشتباه دولت صفویه

«میرویس » از طایفه هوتک ِ قبیله غلزای و از سران منطقه قندهار در بهار ۱۶۸۹ به اصفهان پایتخت آن زمان ایرانزمین تبعید شد که یک اشتباه سیاسی بزرگ بود ـ اشتباهی که سرانجام به تجزیه مناطقی از شرق ایران انجامید. بی تدبیری حاکم وقت قندهار، تبعید میرویس و بازگشت آسان و بدون قید و شرط او به قندهار، جنگ داخلی ایرانیان را در پی داشت.

حکمران اعزامی از اصفهان به قندهار که آشنایی کامل به وضعیت منطقه و روانشناسی مردم محل را نداشت، سختگیری می کرد و درگیری با خان های محلی داشت بالاخره «میرویس هوتکی» ۳۱ ساله را عامل بی ثباتی قندهار اعلام کرد و تحت الحفظ روانه اصفهان کرد که در سی ام اپریل سال ۱۶۸۹ میلادی (۱۰ اردیبهشت) به دارالحکومه اصفهان تحویل داده شد.

میرویس در طول اقامت اجباری در اصفهان متوجه نفوذ گرجی ها، فساد اداری، ضعف نظامی، بسط خرافات و مسائل دولتی دیگر شد که در بازگشت او به قندهار (پس از سفر حج و جلب توجه و اعتماد اصفهان)، نافرمانی و جنگ داخلی ایرانیان آغاز شد.

سالروز قتل ناصرالدین شاه قاجار

یکم ماه می ۱۸۹۶ روزی است که ناصرالدین شاه از طایفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری به دست میرزا رضا کرمانی کشته شد. ناصرالدین شاه ۱۶ جولای ۱۸۳۱ به دنیا آمد و هنگام مرگ ۶۵ ساله بود و ۴۸ سال سلطنت کرد. میرزا رضا تپانچه را در زیر عریضه خود (نامه خود ـ ورق کاغذ) پنهان کرده بود.

ناصرالدین شاه نخستین شاه ایران بود که به اروپای غربی سفر کرد، آن هم سه بار متوالی و به فاصله نسبتا کوتاهی از هم و تنها برای تماشای فرنگ!.

ناصرالدین شاه که به باور تاریخنگاران، فاقد دورنگری لازم و توان قضات بود ـ ندانسته، امتیازهای متعدد به خارجیان داد. بخشی از به فلاکت افتادن ایران و از دست دادن مناطق تاجیک نشین افغانستان به مرکزیت شهر هرات و منطقه فرارود (آسیای مرکزی) مربوط به دوران سلطنت اوست.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ