حدیث روز
امام على علیه‏ السلام :

ثَوابُ الاخِرَه ینسی مَشَقَّه الدُّنیا

پاداش آخرت، رنج و سختی دنیا را از یاد می برد

نسخه مناسب چاپ