. . . یک تکه آسمان
 

بار خدایا

تو مرا درست اندام و موزون ساختى، و در کودکى پروردى، و روزیم را متکفّل شدى. بارالها، من در کتابت که نازل کرده‏اى و در آنچه بندگانت را به آن بشارت داده‏اى یافته‏ام که فرموده‏اى: «اى بندگان من که در حق خود اسراف کرده‏اید از رحمت خدا ناامید مشوید زیرا خداوند همه گناهان را مورد مغفرت قرار مى‏دهد»، و از من کارهایى صادر شده که تو مى‏دانى و از من به آن داناترى، پس واى از این رسوایى که در پرونده من ثبت است، و اگر نبود مواقفى که به بخشش فراگیرت در آن امید بسته‏ام به کلى از رحمتت ناامید مى‏شدم، واگر کسى را قدرت فرار از پروردگارش بود هر آینه من به فرار از تو سزاوارتر بودم، و تویى که نه در زمین از تو چیزى پوشیده است و نه در آسمان مگر آنکه همه را گرد مى‏آورى، و تو بسنده جزادهنده‏اى هستى، و از هر محاسبى بى‏نیازى.

صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ