امروز در تاریخ
قتل رُکسانا

از نوشته های پلوتارک، دیودورس سیکلوس و اسناد دیگر چنین بر می آید که رُکسانا (روکسانا ـ رُخسانا ـ رُخساره) زن ایرانی اسکندر مقدونی و پسر ۱۳ ساله او اسکندر چهارم در آخرین روز پاییز سال ۳۱۰ پیش از میلاد به دست کاساندروسحکمران مقدونیه و یکی از چند جانشین اسکندرمسموم و مقتول شدند.

روکسانا دختر ساتراپ (استاندار) تخارستان و سغدیانا بود (که داریوش بزرگ در کتیبه بیستون از این مناطق به عنوان ساتراپی هجدهم ایران نام برده است). این ساتراپی شامل شهرهای بلخ، سمرقند، خجند، بخارا و … آخرین ایالت ایران بود که به تصرف اسکندر درآمد و بیش از هر ایالت دیگر در برابر او ایستادگی کرد. اسکندر پس از تصرف دژ مستحکم آن ایالت (جمهوری تاجیکستان و شمال افغانستان امروز) به نام قلعه «آریا مازس» رکسانا را اسیر و سپس با او ازدواج کرده بود تا خویشاوند ایرانیان شود.

چگونگی پایان کار سامانیان

۲۱ سپتامبر ۹۹۷ میلادی منصور پسر نوح سامانی به نام امیر منصور دوم در بخارا برتخت سلطنت نشست. به دلیل جوانی او، امور به دست سران کشوری و لشکری افتاد که باهم سازگاری نداشتند و سرانجام ۱۹ ماه بعد توافق کردند که به جای وی، امیر عبدالملک دوم را شاه کنند که این عمل آنان حکومت دودمان سامانیان که به احیاء زبان فارسی و فرهنگ و رسوم ایرانی خدمت فراوان کرده بودند بیش از پیش تضعیف کرد و به دست محمود غزنوی منقرض ساخت.

سرلشکر احمد نخجوان وزیر جنگ شد!

۳۰ شهریور ۱۳۲۰ محمدعلی فروغی ـ برپایه یک سنت پارلمانی ـ وزیران خود را به مجلس معرفی کرد. سرلشکر احمد نخجوان به عنوان وزیر جنگ این کابینه انتخاب شده بود. پیش از کناره گیری رضاشاه قرار بود سرلشکر نخجوان به جرم خیانت به کشور در دادگاه حرب محاکمه و اعدام شود. وی به عنوان کفیل وزارت جنگ در روزی که قرار بود برای دفاع از کشور، سربازان احتیاط را هم احضار کند، به اتفاق سرتیپ علی ریاضی رئیس اطلاعات ارتش دستور مرخص کردن سربازان موجود در پادگانها را هم صادر کرده بود.

code

نسخه مناسب چاپ