عرضه بلوک ۵۱درصدی داده‌پردازی فن آوا
بلوک ۵۱ درصدی، معادل ۵۱۰ سهم از سهام شرکت داده‌پردازی فن آوا به قیمت پایه هر سهم ۷۹میلیون و ۸۶۷ هزار ریال، سه شنبه ۹ مهر در بازار سوم به صورت یکجا و شرایطی عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، شرکت گروه فن آوا ،قصد دارد ۵۱۰ سهم معادل ۵۱درصد از سهام شرکت داده‌پردازی فن آوا را به قیمت پایه هر سهم ۷۹میلیون و ۸۶۷ هزار ریال در بازار سوم به فروش برساند.

شرایط واگذاری به صورت یکجا و با شرایط پرداخت حصه نقدی معامله به مبلغ ۳۰میلیارد ریال در چهار روز کاری پس از انجام معامله و مابقی یکسال پس از تاریخ انجام معامله تعیین شده است.بر اساس این گزارش، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در زمینه ارائه خدمات انتقال داده ها و خدمات جانبی آن در خصوص اطلاعات نرم افزاری فعالیت می‌کند. همچنین مبلغ سپرده حضور در رقابت ۱٫۲میلیارد ریال است.

نسخه مناسب چاپ