انتشار شماره هشتم پژوهشنامه «عرفان»
 

هشتمین شماره دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی «عرفان» به صاحب امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران و مدیر مسئولی فاطمه طباطبایی منتشر شد.

عناوین مطالب این شماره «عرفان» به شرح زیر است: جلوه‌های نور و رنگ در کشفیات عرفانی و تحلیلات روان‌شناختی (سید مهدی امامی جمعه، محسن حسن‌زاده فروشانی)، مقامات و منازل سلوک عرفانی از منظر امام‌خمینی(س) (عبدالحسین خسروپناه و علی شفابخش)، شرح دو بیت از حافظ در آثار عرفانی امام خمینی(س) (شایسته شریعتمداری)، بررسی طبقات اولیا در عرفان و تصوف اسلامی (امیر حسین همتی)، بررسی مهم‌ترین مبانی تفسیری دلالی امام خمینی(س) (فاطمه طباطبایی، الهه هادیان رسنانی)، اسفار اربعة عرفانی از دیدگاه امام خمینی(س) و حکیم قمشه‌ای (هادی وکیلی، پریسا گودرزی، محبوبه امانی)، تفسیر عرفانی ملاقات خضر(ع) و موسی(ع) (سید محمود یوسف ثانی، فائزه بالایی) و چکیده مقالات به زبان انگلیسی. «عرفان» در ۱۸۳ صفحه منتشر شده است.

نسخه مناسب چاپ