قطارهای حومه‌ای در کلان‌شهرها راه اندازی می‌شود
با توجه به اینکه توسعه‌ حمل‌ و نقل ریلی به کاهش تصادفات می‌انجامد اقدامات لازم برای ایجاد و گسترش قطارهای حومه ای در کلان‌شهرها را انجام می‌دهیم چون اکثر کلان‌شهرها فاقد قطار حومه هستند.

محسن پور‌سید آقایی مدیرعامل راه‌آهن در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات در بخش ریلی، حفظ حقوق شهروندان و افزایش رضایت آنها از این شبکه حمل‌ و نقل است، گفت: از طریق برقی‌ کردن مسیر‌ها و استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در این صنعت باید به راه‌آهنی مدرن دست یابیم که از این طریق به کاهش سوانح و افزایش بهره‌وری منجر می شود.وی با تاکید بر گسترده شدن حمل و نقل ریلی بار و مسافراظهار کرد: برقی کردن خطوط و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و افزایش کیفیت خدمات باید در اولویت‌ قرار گیرد، افزود: بخش خصوصی برای حضور پررنگ‌تر در این حوزه نیازمند نگرش و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است و متولیان این بخش به منظور توالی کسب سود باید روابط خود را بلندمدت تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه باید تجدید ساختار بنیادین در حمل‌ و نقل ریلی در دستور کار قرار گیرد، گفت: توجه به ایجاد و گسترش قطارهای حومه ای در کلان‌شهرها از دیگر مباحث مهمی است که در مورد آن برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

چون اکثر کلان‌شهرها فاقد قطار حومه هستند.

نامبرده در پایان تاکید کرد: باید حق دسترسی به شبکه ریلی افزایش یابد و در صدد هستیم حق دسترسی جاده را با ریل یکسان کنیم.

در حال حاضر این شرایط با حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی فراهم شده است.

نسخه مناسب چاپ