حمایت از ۱۲ طرح پژوهشی جدید در حوزه فنی و مهندسی
۱۲ طرح پژوهشی جدید در حوزه فنی و مهندسی از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی پشتیبانی می‌شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به نقش و جایگاه ویژه علوم مهندسی در ایران و جهان و رشد فزاینده این حوزه علمی در کشور به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارگروه فنی و مهندسی از جمله کارگروه‌های تخصصی فعال و موفق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی است که ضمن تعیین عرصه‌های اولویت‌دار صندوق بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات فنی و مهندسی می‌پردازد.

اعضای این کارگروه در آخرین نشست خود، ضمن بررسی طرح‌های رسیده به کارگروه با حمایت مادی و معنوی از ۱۲ طرح پژوهشی موافقت کردند که طرح‌های مصوب شده در حوزه‌هایی همچون مهندسی شیمی، مهندسی نساجی، علوم و فناوری چاپ، مهندسی مواد و فیزیک هستند. همچنین تهیه و انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی وISI و همچنین تولید دانش فنی و نرم افزار از جمله تعهدات مجریان طرح‌های مصوب است.

بر اساس این گزارش، این کارگروه ۲۱ طرح پژوهشی جدید دریافت کرده که از این تعداد ۲۰ طرح برای داوری ارسال شده است.

نسخه مناسب چاپ