امروز در تاریخ
حفظ نظم تهران به پالکونیک سپرده شده بود
محمد علیشاه قاجار در پی استقرار در باغ شاه (پادگان حرّ) و بازداشت گروهی از سران کشور و تبعید پاره ای از آنان به خراسان و اشغال نظامی سازمانهای پست و تلگراف، از ۱۷ خرداد ۱۲۸۷ هجری خورشیدی حفظ نظم تهران را به پالکونیک، ژنرال روس، و نیروی قزاق سپرد. مجاهدان مسلح مشروطیت هم در بهارستان و مجلس سنگر بندی کردند تا از نمایندگان حفاظت کنند و به این ترتیب، شهر تهران در داخل حصار و باروی خود چهره یک منطقه نظامی را به خود گرفت. این اقدام محمد علیشاه سقوط او را تسریع کرد.

تشکیل کمیته انقلاب سرخ در گیلان
میرزاکوچک خان و همفکرانش ۱۷ خرداد ۱۲۹۹  در گیلان کمیته انقلاب سرخ تشکیل دادند. وی یک روز پیش از این، روسای ادارات دولتی گیلان را زندانی کرده بود، ۱۸ خرداد تشکیل یک دولت محلی را در رشت اعلام داشت .میرزاکوچک فرزند میرزابزرگ رشتی که مخالف سلطه انگلیسی ها بود هنگام تاسیس کمیته انقلاب گیلان ۴۰ ساله بود.   

جامعه ملل برقرارداد ۱۹۲۱ صِحّه گذارد
جامعه ملل هفتم ژوئن ۱۹۲۲ پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی را در ردیف قراردادهای فی مابین ملل ثبت کرد. این قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میان دو دولت امضاء شده بود. دولت مسکو در این سند همه معاهدات تزارها با ایران ازجمله قراردادهای ترکمن چای و گلستان را لغو کرد و برای ایران در دریای مازندران حق کشتیرانی مساوی با خود و با پرچم ملی اعلام کرد.

پرده برداری از مجسمه فردوسی در تهران
۱۷ خرداد ۱۳۳۸ با برپایی مراسمی با شکوه، از مجسمه ابوالقاسم فردوسی در میدان فردوسی شهر تهران پرده برداری شد. تردید نیست که فردوسی بیش از هرکس دیگر به ایران و ایرانی خدمت بی شائبه کرده است. فرق فردوسی با سایر ایراندوستان بنام، در این بوده است که بدون چشمداشت عمر خود را وقف خدمت به وطن و زبان فارسی کرد. او بسال ۱۰۲۰ میلادی در توس درگذشت و ایرانیان هر روز که می گذرد بیشتر متوجه عمق و عظمت خدمات بی دریغ فردوسی می شوند.
مهرماه سال ۱۳۱۳ کار نوسازی آرامگاه فردوسی در توس پس از شش سال به پایان رسید و بیستم این ماه طی مراسمی کم نظیر با حضور رضا شاه و مستشرقین و ایرانشناسان سراسر جهان، ادیبان کشور و مقامات فرهنگی و دولتی گشایش یافت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ