مناجات
الهی! خواندی، تاخیر کردم. فرمودی، تقصیر کردم. عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم. اگر گوییم ثنای تو گوییم. اگر جوییم رضای تو جوییم.
الهی!گفتی کریمم، امید بدان تمام است. تا کرم تو در میان است، نا امیدی حرام است.
خواجه عبدالله انصاری

code

نسخه مناسب چاپ