«هدیه خلف عباس» رئیس مجلس سوریه شد
 

خانم «هدیه خلف عباس» عضو ائتلاف وحدت ملی به ریاست مجلس ملی سوریه انتخاب شد. از آنجایی که به جز خانم عباس، هیچ یک از اعضای مجلس ملی سوریه برای تصدی این منصب نامزد نشده بودند، وی بدون رای گیری به سمت ریاست مجلس انتخاب شد. بدین ترتیب وی اولین زنی است که در تاریخ کشورهای عربی به ریاست مجلس می رسد. خانم هدیه عباس ۵۸ ساله به دیدگاه های اصلاح طلبانه و مخالفت با رانت خواری در داخل تشکیلات حزب بعث معروف است.

نسخه مناسب چاپ