دکترفاطمه طباطبایی:فتح قلب از کشورگشایی با اهمیت تراست
 

مراسم بیست و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) از سوی سفارت ایران در ژاپن با سخنرانی دکتر فاطمه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، دراین مراسم، عروس گرامی حضرت امام، ضمن تسلیت به شرکت‌کنندگان به فرازی از وصیتنامه بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد و گفت: آرزوی هر فردی رسیدن به آرامش و یقین است زیرا شک انسان را مضطرب می کند، گام های انسان شکاک لرزان است و نمی تواند او را به آرامش مطلوب برساند.وی افزود: اولین ضرر افسارگسیختگی نفس، سلب آرامش از انسان است. نفس چون حیوانی سرکش است که در صورت عدم کنترل صاحبش را هم بر زمین می زند.

نیرویی که می تواند این لجام گسیختگی را از نفس انسان بستاند و او را رام کند «عقل» است.اینجاست که نقش عقل درسلوک مطرح می شود. اما همین عقل هنگامی می تواند انسان را به کمال نهایی برساند که تابع و تسلیم قوه دیگری به نام «قلب» شود. اگرعقل تسلیم قلب شود عشق متولد می شود و بقیه راه‌های کمال و تعالی با عشق پیموده می شود. عشقی که فراترو برتراز عقل است از این رو امام خمینی در شرح «چهل حدیث» بحث نفس و قوای آن را مطرح کرده اند و توصیه می کنند انسان برای ظهور انسانیتش باید با «تفکر» بیدار شود و عزم و اراده کند و قوای ظاهری و باطنی خود را تحت مدیریت عقل قرار دهد تا بتواند انسان بالفعل شود و سپس داده ها و آموخته های عقل را به قلب بسپرد تا شاکله وجودیش شود و توسعه وجودی پیدا کند؛ درچنین مسیری امکان رسیدن به آرامش و طمانینه وجود دارد.دکترطباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود در زمینه خودسازی و تربیت نفس،افزود: امام در مساله ارشاد وهدایت مردم هم به نقش مهم قلب توجه می دهند و می گویند قلب افراد فقط با دوستی و مهربانی گشوده می شود. فتح قلب و گشایش آن از کشورگشایی با اهمیت تراست.‌وی با اشاره به این که امام خمینی درباب امربه نیکی و نهی از بدی به نکته زیبای روانشناختی اشاره می کنند و آن این که جنس امرو نهی درذائقه انسان تلخ و ناخوشایند است، افزود: پس باید راهکاری اندیشیده شود که این تلخی را از بین ببرد. راهکار پیشنهادی امام که از شریعت و قرآن اخذ کرده اند رفق و مدارا و کلام نیک و خلق خوش است.رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی افزود: آرمان امام خمینی برپایی حکومت عدل الهی در سراسر گیتی و حکومتی بر مبنای خرد و عدالت و ایجاد شرایطی است که همه انسان ها بتوانند درآن به آرامش و آسایش برسند و بدیهی است این امربا زورو سرنیزه انجام شدنی نیست بلکه با درک و فهم و منطق و سخن نرم و نیک تحقق یافتنی است.

نسخه مناسب چاپ