تاکید جهانگیری بر رفع مشکل پساب کشت و صنعت نیشکر خوزستان
طرح جامع رفع معضل پساب های کشت و صنعت نیشکر خوزستان باید تا دو ماه دیگر تدوین شود.

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در جلسه شورای عالی آب با اشاره به تخلیه زهاب های واحدهای هفت گانه شرکت کشت، صنعت و توسعه نیشکر خوزستان، افزود: این موضوع معضلاتی جدی برای محیط زیست، بخش کشاورزی و نیروهای مسلح ایجاد کرده که حتماً باید برای حل این معضل راهکارهای عملیاتی پیدا شود.

وی همچنین با اشاره به مطالعاتی که در سالهای گذشته برای حل این معضل انجام شده است، اظهار داشت: راهکارهایی هم در سالهای قبل برای حل این معضل تدوین شده اما به نظر می رسد هزینه اجرایی این راهکارها مناسب نیست؛ ضمن آنکه برخی دستگاه های اجرایی دارای اختلاف نظر هستند و راهکارها از جامعیت کافی برخوردار نیستند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: باید مطالعات دقیقی صورت پذیرد و راهکار جدیدی در قالب یک طرح جامع و کامل برای حل این معضل پیدا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، وی با یادآوری اینکه چند موضوع در استان خوزستان در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانه کارون یکی از برنامه های جدی دولت است و قرار است در برنامه ششم از ورود پساب‌ها، فاضلاب ها و سایر آلاینده‌ها به این رودخانه جلوگیری شود تا وضع قابل قبولی برای ساکنین اطراف رودخانه مهیا شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به طرح زیرکشت بردن ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان گفت: برای اجرای این طرح هم همواره تاکید شده است که باید ابعاد و زوایای مختلف آن از ابتدا تا انتها دیده شود و برای زهاب های حاصل از اجرای این طرح برنامه‌ریزی مناسب و دقیقی انجام شود.

وی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست کارگروهی متشکل از وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود و موضوع پساب های حاصل از فعالیت شرکت کشت، صنعت و توسعه نیشکر خوزستان را مورد بررسی قرار دهند و با درنظر گرفتن مطالعات و راهکارهای گذشته، طرحی جامع در قالب یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای حل این معضل تدوین کنند؛ به گونه ای که دغدغه های موجود نسبت به زهاب های حاصل از فعالیت این شرکت برطرف شود.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در تدوین این طرح باید همه مسائل از جمله ابعاد زیست محیطی و موضوعات مرتبط با طرح زیر کشت بردن اراضی کشاورزی هم لحاظ شود، بر ضرورت جمع‌بندی موضوع و نهایی شدن آن ظرف دو ماه آینده تاکید کرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موضوع پساب های حاصل از فعالیت شرکت کشت، صنعت و توسعه نیشکر خوزستان را مورد بررسی قرار دهند و با در نظر گرفتن مطالعات گذشته، اخذ نظرات جدید و لحاظ پیوست های زیست محیطی، ظرف دو ماه طرحی جامع در قالب برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای حل این معضل تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی آب ارائه دهند.

نسخه مناسب چاپ