سیف خواستار اختصاص ۱۰درصد از تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط شد
 

رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها خواستار اختصاص حداقل ۱۰درصد از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط شد.

به گزارش مهر، ولی الله سیف در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خواستار اعطای حداقل ۱۰درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شد.

وی در این نامه تاکید کرده است: مدیریت و توزیع منابع در استان‌های مختلف به نحوی صورت‌ گیرد تا کمبود منابع برخی استان‌ها از طریق منابع مازاد سایر استان‌ها تامین شود.

این نامه در پی جلسه چهار ساعته مدیران عامل بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اقدامات عملی نظام بانکی با موضوع اقتصاد مقاومتی، ارسال شده است.

در این نامه آمده است: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ ۱۷ر۳ر۹۵ ارتباط با اولویت‌های تسهیلاتی نظام بانکی، از آنجا که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین تأثیر را در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی دارد، اولویت اصلی بانک‌ها در سال‌جاری تأمین مالی این بنگاه‌ها خواهد بود.

در این نامه گفته شده است: ویژگی‌ها و نوع فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث می شود اثربخشی اعطای تسهیلات به آنها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ به مراتب بیشتر باشد. لذا لازم است به منظور تحقق اهداف اصلی اقتصادی دولت مبنی‌ بر خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۵درصد در سال‌جاری، این امر مورد اهتمام جدی همکاران محترم در نظام بانکی کشور قرار‌ گرفته و منجر‌ به استفاده کامل از ظرفیت‌های قابل توجه نظام بانکی در دستیابی به اهداف مورد‌ نظر شود. این نامه افزوده است: براساس پیش بینی انجام شده تأمین مالی بنگاه های مزبور، با توجه به عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری، با تخصیص حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی قابل انجام خواهد بود. بر این اساس مشکلی تحت عنوان کمبود منابع وجود نداشته و به منظور تحقق اهداف مورد نظر و جلوگیری از ایجاد شائبه عدم همکاری شبکه بانکی در اجرای طرح یادشده، مقتضی است مدیریت و توزیع منابع در استان‌های مختلف به نحوی صورت‌ پذیرد تا کمبود منابع برخی استان‌ها از طریق منابع مازاد سایر استان‌ها تامین شود.

در خاتمه هم به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح مورد نظر لازم است اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در چارچوب دستورالعمل مربوط و سایر موارد در سال‌جاری در اسرع وقت برای این بانک ارسال‌شود.

نسخه مناسب چاپ