تعیین زمان تحویل خودرو با روش های مختلف فروش
حداکثر زمان تحویل خودروها در روش‌های مختلف فروش و پیش‌فروش تعیین شد.

به گزارش ایسنا، در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، حداکثر زمان تحویل خودروها تعیین شده است.

طبق این قانون حداکثر زمان تحویل خودرو در روش فروش تحویل فوری ۳۰روز تعیین شده است. زمان تحویل خودرو در روش‌ پیش فروش قطعی معادل حداکثر ۹ماه و در روش پیش فروش عادی هم حداکثر ۱۲ماه تعیین شده است.همچنین در روش فروش مشارکت در تولید حداکثر زمان تحویل معادل سه سال و در روش فروش سفارشی تعداد محدود حداکثر زمان تحویل در خودروهای داخلی سه ماه و وارداتی چهار ماه تعیین شده است. طبق این قانون‌،خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند در صورت تاخیر در تحویل خودرو، جریمه تاخیر در تحویل را به خریداران پرداخت کنند.

نسخه مناسب چاپ