معرفی رصدخانه‌های غول پیکر دنیا
بخش چهارم
 

تلسکوپ MMT ) Multiple Mirror Telescope )
سایت «رصدخانه فرد لارنس ویپل»، میزبان چشمان بزرگ ۵ر۶ متری با نامMMT است. این تلسکوپ در «کوه هاپکینز» از «کوهستان سانتاریتا» آریزونا در ارتفاع ۲۶۱۶ متری واقع شده است. ساخت این رصدخانه در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و تلسکوپ اولیه ساختار و آینه های متفاوتی با ساختار کنونی داشت.
MMT توسط دانشگاه آریزونا و «مؤسسه اسمیتسونین» راه اندازی شد. آینه این تلسکوپ متشکل از ۶ آینه کوچک ۸ر۱ متری بود که قدرتی همانند تلسکوپی با قطر آینه ۵ر۴ متر داشت و در زمان ساخت، سومین تلسکوپ بزرگ دنیا محسوب می شد.
از سال ۱۹۹۸ تصمیم بر ارتقای تلسکوپ گرفته شد. اما قطر‌آینه بیش از ۵ متر مشکلاتی از قبیل صیغل
آینه‌های بزرگ را داشت و مانع از ساخت آینه‌های بیش از ۵ متر می شد. اما «پروفسور جیمز راجر آنجل»، از دانشگاه آریزونا ایده جالبی را برای طراحی آینه جدید MMTمطرح کرد و آن، ساخت آینه بزرگ با وزن بسیار سبک و ساختار لانه زنبوری بود.
بدین ترتیب آینه جدید ۵ر۶ متری جایگزین ۶ آینه قبلی شد. همچنین در سال ۲۰۰۲ آینه ثانویه تغییر شکل یافته ای به آن اضافه شد و این گونه MMTتولدی دوباره یافت. از اهداف این تلسکوپ می توان بررسی ساختار تشکیل ستارگان در سایر کهکشان ها، بررسی و رصد ستارگان دوتایی، کاوش و رصد مستقیم و آشکارسازی سیارات فراخورشیدی مشتری گون در فواصل نزدیک (۳۰ سال نوری) با سیستم اپتیک سازگار آینه ثانویه را نام برد. تلسکوپMMT با وب سایت زیر در دسترس است:
www.mmto.org
*مرصاد جعفری

code

نسخه مناسب چاپ