آسمان هفته
 

ستاره زیبا، درخشان، بزرگ و سرخ رنگ قلب العقرب از صورت فلکی عقرب در اوایل شب در نیمکره شمالی روی خط نصف النهار می آید.صورت فلکی عقرب در افق جنوبی بالا می آید که به خوبی قابل رصد است و همراه ستاره درخشان خود به خوبی دیده می شود.ستاره قلب العقرب در عرض های جنوبی به راحتی دیده می شود و در شمال ایران هم می توان آن را در جنوب آسمان مشاهده کرد.
ستاره سماک رامح در صورت فلکی عوا می‌درخشدو با چشم غیر مسلح به صورت ستاره ای روشن و پرنور در انتهای صورت فلکی عوا دیده می شود و با چشم مسلح به رنگ نارنجی جلوه می دهد. فاصله این ستاره از ما حدود ۳۴ تا ۴۰ سال نوری یا به عبارت دیگر حدود ۳۶۰ تریلیون کیلومتر است. این فاصله نسبت به ستاره های دیگر و در ارقام نجومی بسیار کم است و به همین دلیل است که این ستاره را بسیار درخشان می بینیم زیرا حدود ۲۵ برابر خورشید قطر دارد و چندان بزرگ هم نیست. اگر یک تلسکوپ در دسترس دارید می توانید در فاصله ۱۲ درجه ای شمال غرب ستاره سماک رامح، یک خوشه ستاره ای به نام M3را مشاهده کنید که یک خوشه کروی متراکم و در مجاورت صورت فلکی تازی است. در صورت فلکی عوا ستاره دوگانه «اپسیلون ـعوا» نیز بسیار جالب است. تفکیک این دو ستاره نارنجی و سبز فقط با تلسکوپ های بزرگ امکان پذیر است که در این صورت می توان رنگ آنها را نیز تشخیص داد.
پس از تاریک شدن هوا بر بالای سر خودمان می توانیم ستاره باشکوه «اکلیل شمالی» در آسمان را مشاهده کنیم.
ستاره های نسر واقع، دنب و نسر طایر در آسمان یک مثلث را تشکیل می دهند. ستاره نسرواقع همچنان به عنوان درخشان ترین ستاره آسمان شب های این هفته خودنمایی می کند.این ستاره در صورت فلکی شلیاق قرار دارد و یک ستاره آبی ـ سفید یا آلفای شلیاق و پنجمین ستاره درخشان آسمان است که حدود ۲۵ سال نوری از ما فاصله دارد. در نزدیکی ستاره نسرواقع یک ستاره دوگانه دیده می شود که «اپسیلون ـ شلیاق» نام دارد و با یک دوربین دوچشمی به خوبی دیده می شود. همچنین ستاره «دلتای شلیاق» از دیگر دوگانه های صورت فلکی شلیاق به شمار می رود که با دوربین دوچشمی قابل مشاهده است. بین ستاره های بتا و گامای شلیاق سحابی حلقه ای «ام۵۷» دیده می شود که مانند حلقه ای دود با تلسکوپ های حرفه ای دیده می‌شود. شلیاق، صورت فلکی کوچکی است ولی به دلیل این که ستاره درخشان نسر واقع در آن قرار دارد از اهمیّت ویژه ای در آسمان برخوردار است.صورت فلکی شلیاق با آغاز شب در شمال شرقی افق قرار می گیرد.در نزدیکی صورت فلکی شلیاق به یک صورت فلکی کوچک به نام روباهک برمی خوریم. هر چند این صورت فلکی برای رصد کردن شاید جالب نباشد ولی مکان مهمی برای رصد نواخترها در کهکشان راه شیری به شمار می رود.

code

نسخه مناسب چاپ