افزایش ۱۵درصدی شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: اتحادیه پیشنهاد داد شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید تا ۱۵درصد افزایش یابد.

علی آهون‌منش در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت ژتون دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: براساس پیشنهاد اتحادیه در سال تحصیلی جدید قیمت ژتون غذای دانشجویی نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش خواهد داشت.

وی همچنین در گفتگو با ایسنا، در مورد ارائه ترم تابستان توسط دانشگاه‌ها و موسسات

غیر‌انتفاعی اظهار داشت: هر موسسه می‌تواند بر‌اساس امکانات و نیازهای خود ترم تابستان ارائه کند.

آهون منش ادامه داد: منظور از نیازها این است که ممکن است برخی از دانشجویان موفق به گذراندن برخی از دروس در طول ترم تحصیلی نشوند. بنابراین دانشگاه یا موسسه می‌تواند این دروس را در ترم تابستان ارائه دهد تا دانشجویان قادر باشند این دروس را در قالب ترم تابستان بگذرانند زیرا برخی از این دروس، پیش‌نیاز محسوب شده و ممکن است چنانچه دانشجو نتواند در این دروس نمره قبولی را کسب کند، نتواند درس‌های اصلی را بگذراند.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیر‌انتفاعی با بیان این که برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد فقط در شرایط استثناء ترم تابستان ارائه می‌شود، گفت: دانشجویانی که در ترم آخر مقطع کارشناسی هستند می‌توانند حداکثر ۸ واحد و دانشجویان دیگر حداکثر ۶ واحد در ترم تابستان اخذ کنند.

وی در مورد شهریه‌ ترم تابستان گفت: شهریه‌ این ترم‌ معادل نصف ترم‌های معمول محاسبه می‌شود.

نسخه مناسب چاپ