آمادگی در برابر سوانح و بلایا ـ بخش سوم
 

خانواده‌ها باید برای سوانح احتمالی، سیستم‌های هشدار، راه‌های ترک محل سکونت و کار و برنامه‌های مقابله با بحران در سطح جامعه، مدارس و محل کار اطلاعات و آمادگی کسب کنند. برای این کار بهتر است با اعضای خانواده جلسه‌ای تشکیل داده و اطلاعات به‌دست آمده را مرور کرد و مثلا به این سؤال پاسخ داد که اگر آژیر خطر به صدا درآمد و اعضای خانواده در خانه نبودند، چه باید کرد. در تدوین برنامه آمادگی در برابر سانحه یا بحران در سطح خانواده باید راه‌های ترک محل سکونت، محل‌ قرار ملاقات اعضای خانواده، نحوة برقراری ارتباطات خانوادگی، نحوة خاموش کردن وسایل خانگی و رعایت موازین ایمنی در مورد آن‌ها، نحوة محافظت و نگهداری از مدارک با اهمیت، توجه به نیازهای ویژه، مراقبت از حیوانات خانگی، آشنایی اعضای خانواده با مهارت‌های ایمنی و نحوة همکاری با نیروهای امدادی تعیین شوند.
راه‌های ترک محل سکونت
نقشه‌ای ساده از محل سکونت ترسیم شود، طوری‌که هر طبقه روی یک صفحه کاغذ مشخص و برای هر طبقه دو راه احتمالی فرار تعیین شود. لازم است مفهوم نقشة ترسیمی برای کودکان توضیح داده و نسخه‌ای از آن روی در اطاق آن‌ها چسبانده شود طوری که قادر به مشاهده آن باشند.
محل قرار ملاقات اعضای خانواده
در صورت بروز هر حادثه یا بحرانی، جایی برای تجمع اعضای خانواده تعیین شود، طوری که همه بدانند که در کجا باید جمع بشوند، مثلاً در نزدیکی نانوایی محل زندگی و…
برقراری ارتباط بین اعضای خانواده
اعضای خانواده ممکن است هنگام بروز بحران در کنار هم نباشند. بنابراین لازم است روشی برای تماس با همدیگر داشته باشند. درباره نحوه ارتباط اعضای خانواده در شرایط متفاوت فکر شود و برای هر کدام از آن‌ها نیز کارت تماسی تهیه شود که همواره همراه داشته باشند. بهتر است نسخه‌ای از این کارت به محل تحصیل کودکان ارسال شود تا در پرونده آن‌ها باشد. کارتی نیز به یکی از دوستان یا بستگان که در جایی دور زندگی می‌کند فرستاده شود تا در موقع لزوم بتواند از طریق این کارت از سلامت اعضای خانواده اطلاع پیدا کند. نسخه‌ای از این کارت نیز باید در کیف نجات خانواده باشد.
خاموش کردن و رعایت ایمنی لوازم خانه
به هنگام بروز بحران باید دانست که چگونه لوازم و تجهیزات موجود در محل سکونت را خاموش کرد. سیستم لوله‌کشی گاز ، نشت گاز طبیعی و انفجار ناشی از آن یکی از عوامل مهم وقوع آتش‌سوزی‌های بعد از بروز سوانح به حساب می‌آید. برای قطع سیستم لوله‌کشی گاز بهتر است با مقامات محلی اداره گاز تماس گرفته، درخواست راهنمایی شود تا با روش قطع گاز به خوبی آشنایی پیدا کرده و آن‌ را به سایر اعضای خانواده نیز آموزش داد. به محض استشمام بوی گاز یا شنیدن صدای نشت گاز، باید فوراً پنجره‌ها باز و گاز به بیرون هدایت شود. در صورت امکان بهتر است سیستم گاز از دریچه اصلی بیرون از محوطه منزل قطع شود و از خانه یکی از همسایه‌ها موضوع به اطلاع ادارة گاز برسد.
توصیه اکید: هرگاه به هر دلیلی ناچار به قطع سیستم گاز خانگی شدید، باید کارشناسان ادارة‌ گاز آن را مجدداً وصل کنند و به هیچ وجه خودتان جریان گاز را مجدداً وصل نکنید.

code

نسخه مناسب چاپ