سردار کمالی: توان رزمی کشور با کاهش کارکنان وظیفه صدمه می بیند
سرویس سیاسی – اجتماعی: جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد:هر طرح و لایحه‌ای که سبب کاهش شمار کارکنان وظیفه شود، به توان رزمی کشور صدمه می‌زند.

سردار موسی کمالی با اشاره به رد لایحه احکام دائمی شدن برنامه‌های توسعه کشور از سوی شورای نگهبان، طرح کاهش زمان جانبازی، آزادگی و رزمندگی برای بهره مندی از معافیت سربازی ،گفت: سربازان نقش کلیدی در نیروهای مسلح دارند و تصمیم گیری درباره این موضوع باید با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود.

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره موضع ستاد کل درباره رد این لایحه، اظهار داشت: در ماده ۵ این لایحه آمده بود که برای معافیت از سربازی درصد جانبازی پدران از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد، همچنین طول مدت آزادگی یا رزمندگی هم از ۲۴ ماه و ۳۰ ماه به ۱۲ ماه کاهش پیدا کند که شورای نگهبان در مجموع با این لایحه موافقت نکرد و این طرح رد شد.

سردار کمالی با بیان اینکه بخشی از توان رزمی و نیروی انسانی در نیروهای مسلح را کارکنان وظیفه یا همان سربازان شامل می‌شوند، افزود: درباره این طرح نظر ستاد کل نیروهای مسلح پرسیده نشد و بدون هماهنگی در مجلس تصویب شد، به همین دلیل ستاد کل موافق آن نبود. از نظر ما این موضوع با توجه به حساسیت‌هایی که دارد باید در جلسه مشترک مورد بررسی قرار گیرد و سپس درباره آن تصمیم گیری شود. وی با تاکید بر این که اکنون بحث بر سر موافق بودن یا نبودن ارائه تسهیلات سربازی به فرزندان و خانواده‌های جانبازان، آزادگان و رزمندان نیست، تاکید کرد: اکنون بحث ما بر سر تشریفات این طرح است که بدون هماهنگی ما انجام شده است که امیدواریم مجلس نظرات ستاد کل را اخذ کند و این طرح پس از اخذ نظرات کارشناسی تصویب شود.

کمالی در پاسخ به این سئوال که اکنون خدمات ارائه شده به فرزندان ایثارگران، جانبازان و رزمندگان چگونه است به ایسنا گفت: اکنون به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی یکی از فرزندان جانبازان از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند. همچنین به ازای هر ۲۴ ماه آزادگی یک فرزند و به ازای هر ۳۰ ماه سابقه رزمندگی هم یک فرزند این افراد می‌تواند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود.

نسخه مناسب چاپ