دولت باید به یاری زنان مجرد نیازمند بشتابد
در اثر یک فیلمساز تازه کار زن ایرانی، که بر اساس کتاب معروف یک نویسنده به ظاهر مدرن و معروف هموطن، که از قضا هر دو نفر مقیم خارج از کشور هستند، در دوران رژیم گذشته نشان داده می‌‌شود که زن ایرانی اگر مشکل خانوادگی داشته باشد، چگونه یا باید تا حد مرگ با این وضع بسوزد و بسازد و یا اگر کس و کاری ندارد، در خانه شوهر و یا در خانه پدر و برادرش عذاب بکشد. البته طبق روال نمایش این فیلم در ایران ممنوع است که باید باشد. در قرن بیست و یکم،‌ آدم سرش سوت می‌کشد که چطور یک زن نباید و نمی‌تواند راهی برای یک تکه جا و توانایی تهیه یک ظرف غذا را داشته باشد و نتواند کاری شرافتمند پیدا کند و در هر شرایطی، و به‌قول عوام حتماً باید آقابالاسر داشته باشد؟

فیلمساز که به نحو ناشیانه‌ای از رئالیسم ایتالیائی و فرانسوی پیروی کرده و با زشت ترین و قبیح‌ترین صحنه‌‌ها، خواسته است زندگی یک زن جوان را بعد از فرار از خانه به دلیل برادری که می‌خواهد او را در ۳۰ سالگی به زور شوهر بدهد، به نمایش بگذارد. در چنین شرایطی باید گفت که مردان متأهل خطا می‌کنندکه به چنین مکان‌هایی نیاز داشته باشند و به آنجا رفته و آمد کنند و در مورد مردان مجرد هم، اسلام قوانین سهل و ساده‌ای برای ازدواج‌های دائم و موقت دارد.

باید از ازدواج‌های تشریفاتی جلوگیری شود و جامعه الگوهای زندگی ساده برای جوانان نیازمند، بسازد.

زنان اگر از سر ناچاری تنها بخواهند زندگی بکنند، با بودن قوانین و بخصوص پلیس ۱۱۰ می‌توانند همه مزاحمان را از سر راه بردارند. از اینرو دولت باید این نیروی زحمتکش را که بسیار مؤثر و کارآمد هستند، قوی‌تر و مسئول‌تر سازد. قانون خوب دیگر جمهوری اسلامی این است که یک زن جوان، حتی پیر اگر همسر نداشته باشد تا آخر عمر می‌تواند حقوق بازنشستگی پدرش را از دولت دریافت کند، و در آخر اینکه سازمانی دولتی باید وجود داشته باشد که کمک‌های موقت و یا خیلی به ندرت،‌ دائمی را برای زنان مجرد نیازمند و تنها انجام دهد و با کمک‌های مادی و معنوی‌اش، از فسادهای اجتماعی پیشگیری کند. یک زن باید بداند که انسان آزاده‌ای مانند مردان است و اگر اراده کند، قوانین الهی و دولتی اجازه نمی‌دهد آسیبی به او برسد با همه اینها، زنان باید به سلاح ایمان مجهز باشند،‌ علم و سواد و کار یاد بگیرند به هر بهانه‌ای هوس طلاق و جدایی به‌سرشان نزند و فکر نکنند که کسانی بیشتر از شوهر یا برادر و پدرشان، اخلاق و روحیاتی عالی‌تر دارند و زندگی با آنان آسان‌تر است.

ایراندخت صادقی‌وند

نسخه مناسب چاپ