تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در پایتخت ژاپن
 

سرویس خارجی: معترضان ژاپنی در پایتخت این کشور علیه حضور گسترده نظامی آمریکا در اوکیناوا دست به اعتراض زدند و خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این منطقه شدند.دهها تن از مردم توکیو در اعتراض به حضور گسترده نظامی آمریکا در ژاپن، در مرکز پایتخت این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. بسیاری از آنها بنرها و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: «نه» به تاسیس پایگاه نظامی بیشتر آمریکا.

بالاگرفتن احساسات ضد آمریکایی در ژاپن پس از آن روی می‌دهد که یکی از کارمندان پایگاه نظامی این کشور در استان اوکیناوا به اتهام تجاوز و قتل یک زن ژاپنی دستگیر شد.این راهپیمایی اعتراضی که مردم در آن خواستار توقف ایجاد یک پایگاه جدید آمریکا در جزیره اوکیناوا شدند، یک هفته پیش از تظاهرات مقرر مردم این استان جنوبی ژاپن است که می‌خواهند علیه حضور نظامی آمریکا در منطقه خود برپا کنند.هفته گذشته “کنت فرانکلین شینزاتو” ۳۲ ساله و از اعضای سابق تفنگداران ویژه نیروی دریایی آمریکا به اتهام تجاوز و قتل یک زن ۲۰ ساله در اوکیناوا دستگیر شد.این مساله باعث خشم مردم ژاپن شده و تنش ها را بر سر حضور نظامی آمریکا در این جزیره استراتژیک بیشتر کرده است که ۷۵ درصد از پایگاه های نظامی آمریکا در ژاپن در آن قرار دارد. بیش از ۴۷ هزار نیروی آمریکایی در ژاپن در اوکیناوا مستقر هستند.

نسخه مناسب چاپ