کسب۳۵۱۰ میلیارد ریال سود انباشته
شرکت تولید برق عسلویه مپنا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ معادل سه هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت تولید برق عسلویه مپنا صورت‌های مالی یکساله منتهی به پایان اسفند ۹۴ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش “بمپنا”، در سال ۹۴ با سرمایه ۷۲۸ میلیارد ریال مبلغ سه هزار و ۵۷۶ میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ دو هزار و ۲۴۸ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هم هزینه های فروش،اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره برابر دو هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی هم هزینه‌های مالی و هزینه‌های غیر عملیاتی کسر شد و سود خالص دوره برابر یک هزار و ۲۹۵ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۷۸۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

ضمه آنکه به سود خالص دوره هم سود انباشته ابتدای سال اضافه و در نهایت مبلغ سه هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نسخه مناسب چاپ