تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه‌ یزد و موسسه تحقیقات مخابراتی افغانستان
یزد ـ خبرنگار اطلاعات: تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه یزد و انستیتو تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان با هدف تقویت و تحکیم روابط از طریق فعالیت‌های مشترک به امضا رسید.

اولیا رئیس دانشگاه یزد گفت: امضای این تفاهمنامه باعث شروع حرکتی خواهد شد که بتوانیم از توانمندی‌های دو طرف استفاده کنیم.

ایجاد روابط سودمند متقابل بر مبنای همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری، تسیهل بازدید و سفرهای اعضای هیات علمی به منظور هدایت و راهبردی تحقیقات، همکاری در انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و ایجاد فرصت برای استادان و محققان به منظور شرکت در کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی از جمله مهمترین مفاد این تفاهمنامه است.

نسخه مناسب چاپ