همراهی مرکز گسترش سینمای مستند با جشنواره فیلم سلامت
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در برپایی بخش مستند نخستین جشنواره فیلم سلامت با این رویداد سینمایی همراه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره فیلم سلامت، سید محمد مهدی طباطبایی مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ابراهیم دارغه زاده دبیر جشنواره فیلم سلامت، در دیداری مشترک بر حمایت از ساخت فیلم مستند با موضوع سلامت تاکید کردند.

همچنین در این دیدار عنوان شد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان بزرگترین نهاد تولید فیلم مستند، موسسه آوای هنر سلامت را در ساخت آثار مستند با موضوع سلامت همراهی کند.

تعامل در جهت برپایی هرچه بهتر جشنواره فیلم سلامت، ترغیب فیلمسازان به ساخت آثاری با مضمون سلامت و افزایش

همکاری های مشترک میان مرکز و‌جشنواره فیلم سلامت از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود .نخستین جشنواره فیلم سلامت ۳۰ مرداد تا اول شهریور به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ