صدور ۳۴ هزار کد سهامدار جدید
مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از صدور ۳۴ هزار کد سهامداری جدید در ماه گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، مطهره مروج با اعلام خبر فوق افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در اردیبهشت گذشته ۳۴ هزار کد سهامدار جدید در بازارسرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداران این بازار به رقم ۸ میلیون و ۸۹۷ هزار کد برسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴ میلیون و ۵۴۲ هزار مرد و ۲ میلیون و ۹۸ هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه بیش از ۳۷ هزار کد حقوقی و ۶۱۱ کد سهامدار خارجی صادر شده است.مدیر امور ناشران سمات درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود ۲۰ هزار نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.

مروج اظهار با بیان اینکه شش هزار و ۳۹۰ نماد در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اظهار داشت: در مجموع ۴۱۴ نماد در بورس تهران، ۴۹۵ نماد در فرابورس، ۴۴ نماد در بورس کالا و ۵۴۳۷ نماد در بورس انرژی در پایان اردیبهشت امسال فعال بودند.

وی در باره سهامداران فعال بازار سرمایه در ماه گذشته گفت: ۲۰۲ هزار و ۵۷۴ کد حداقل یک معامله ، ۱۸ هزار و ۳۸۲ کد بیش از ۵۰ معامله و هشت هزار و ۸۱۱ کد بیش از ۱۰۰ معامله را در اردیبهشت انجام دادند.

مدیر امور ناشران سمات افزود: شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعتی با بیش از ۲۴۲ هزار، ایران خودرو با ۱۵۳ هزار و توسعه معادن روی ایران با ۱۲۷ هزار سهامدار، بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار در پایان ماه گذشته بودند.

وی ادامه داد: بانک سرمایه با ۳۰۳ هزار، بانک دی با ۱۸۲ هزار و بانک مهر اقتصاد ۱۷۹ هزار سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار در اردیبهشت ۹۵ قرار داشتند.

نسخه مناسب چاپ