تخصیص اعتبار مقابله با گرد و غبار در دستور کار دولت
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست‌، از افزایش ۵۷ درصدی اعتبارات بخش هزینه‌ای و تملک‌دارایی این سازمان در سال ۹۵ خبر داد و گفت: درخواست سازمان برای اختصاص اعتبار مقابله با گرد و غبار و حفاظت تالاب‌‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.

محمد مجابی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به اینکه در سالی که دولت یازدهم مسئولیت کشور را برعهده گرفت میزان اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بودجه عمومی‌کل کشور ۱۱ صدم درصد بود، افزود: امسال این میزان به ۱۵ صدم درصد افزایش پیدا کرد.البته این بودجه مستقیم محیط زیست است و بسیاری از دستگاه‌ها مکلف به اجرای برنامه‌های محیط زیستی هستند که بودجه‌ آن در اعتبارات این دستگاه‌ها لحاظ می‌شود.

معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید

بر‌اینکه برای حل مشکلات محیط زیست کشور باید بسیج ملی صورت گیرد، افزود:بعد از ابلاغ بودجه سال ۹۵‌، سازمان حفاظت محیط زیست از دولت درخواست کرد سازمان مدیریت اعتباری را برای بحث مقابله با گرد و غبار و‌حفاظت از تالاب‌ها اختصاص دهد که در دستور کار دولت قرار گرفته است.

نسخه مناسب چاپ