غارهای ایران
غار کیارام
 

این غار در شش کیلومتری روستای فرنگ از توابع دهستان فارسیان، شهرستان گالیکش در استان گلستان واقع شده است.
در جلوی در غار یک رودخانه فصلی وجود دارد که هفت متر پایین تر از کف غار است و اطراف آن پوشش جنگلی انبوه و متراکم وجود دارد. از سقف غار قطرات آب می ‌چکد که در نتیجه آن یک بستر آهکی را تشکیل داده است.
کف غار صخره ‌ای و به علت استفاده مستمر برای سکونت دام پوشیده از فضولات است. سقف غار از جنس رسوبات سنگ آهکی و در آن نحوه قرارگیری رگه ‌های زمین ساختی بسیار مشخص است. بخشی از سقف غار فروریخته و آثار ریزش و آوار در کف غار دیده می شود.غار کیارام در تاریخ ۲۲ر۴ر۷۹ به شماره ۲۷۲۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. بقایای حضور انسان مربوط به دوره پارینه سنگی میانه (موسترین) در این غار کشف شده است.
*عکس از: علیرضا حصارنوی
– irancaves.com

code

نسخه مناسب چاپ