آسمان هفته
 

در این شب ها هنگام غروب آفتاب در قسمت جنوب ـ جنوب غربی آسمان ستاره ای بزرگ و قرمز رنگ خودنمایی می کند که به نام «قلب العقرب» مشهور است. این ستاره در صورت فلکی عقرب که ظاهر آن بسیار شبیه به عقرب است ، قرار دارد. سه ستاره، سر عقرب را تشکیل می دهند. نیش عقرب «ستاره شوله» یا «حمه العقرب» است که این ستاره در روشن ترین منطقه کهکشان راه شیری قرار دارد. باید توجه داشت که ستاره قلب العقرب از نظر داشتن ظاهر سرخ رنگ هنگام رصد بسیار شبیه به سیاره مریخ است.قلب العقرب از صورت فلکی عقرب در اوایل شب در نیمکره شمالی روی خط نصف النهار می آید.صورت فلکی عقرب در افق جنوبی بالا می آید که به خوبی قابل رصد است.
صورت فلکی جاثی نیز به خوبی قابل مشاهده است. در این صورت فلکی ستاره سنگ تاج قوس به خوبی مشخص است. اگر با دوربین دوچشمی به صورت فلکی جاثی نگاه کنیم می توانیم ستاره زیبای «اتای- جاثی» را در گوشه جنوبی آن ببینیم. این ستاره خود یک خوشه بزرگ کروی است که اگر از یک تلسکوپ با دقت از یک ناحیه تاریک به آن نگاه کنیم، مجموعه ای از ستارگان را در قالب یک توده کروی دانه دانه می بینیم. در این شب ها پرتوهای کم فروغی را می بینیم که نتیجه تشعشعات یک میلیون ستاره است و هنگام عصر یخبندان شروع به تابش کرده اند و اکنون به ما رسیده اند. خوشه کروی M13را در صورت فلکی هرکول (جاثی) می توان به خوبی رصد کرد.
همچنین پس از تاریک شدن هوا بر بالای سر خودمان می توانیم ستاره باشکوه «اکلیل شمالی» را مشاهده کنیم.
صورت فلکی دجاجه در نزدیکی مرکز آسمان و روی مسیر کهکشان راه شیری واقع شده است. با یک دوربین دو چشمی
می‌توانیم کهکشان خوشه ای M39را در صورت فلکی دجاجه رصد کنیم. سحابی NGC700در نزدیکی ستاره «کیسی» در صورت فلکی دجاجه قرار دارد که با یک دوربین دو چشمی یا تلسکوپ های با زاویه باز به خوبی مشاهده
می شوند. همچنین در کنار ستاره دِنِب، منطقه‌ای نسبتاً روشن را خواهیم دید که ناحیه بین بخش روشن و تاریک آن مشخص است. صورت فلکی دجاجه یا صلیب شمالی با ستاره درخشان خود که دِنِب نام دارد یکی از صورت های فلکی بارز این هفته و هفته بعد است ودر سمت شمال شرقی صورت فلکی شلیاق قرار دارد.
شکافی در جنوب این صورت فلکی قرار دارد که باعث تقسیم شدن راه شیری شده است.این صورت فلکی همراه ستاره درخشان خود از افق شرقی طلوع می کند و به دنبال آن صورت فلکی روباه نیز خواهد آمد.

code

نسخه مناسب چاپ