آزادسازی بستر رودخانه
ساری ـ خبرنگار اطلاعات: ۲۰۰۰ مترمربع از بستر رودخانه کورکور سر نوشهر در محدوده کوشکسرا آزادسازی شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای مازندران این بستر که توسط یکی از متخلفین تصرف و محصور شده بود، با حکم دادستان و با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان آزاد و خلع ید شد.

با اجرای حکم از سوی امور منابع آب نوشهر و چالوس همه اقدامات متصرفین توسط لودر تخریب و بستر برای عبور آب به ویژه طغیان هنگام سیلاب آزاد شد.

نسخه مناسب چاپ