ترمینال «سلام» فرودگاه امام تا پایان امسال تکمیل می شود
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بیان این که عملیات اجرایی ساخت و تکمیل ترمینال “سلام” به صورت جدی در‌ حال انجام است، از تکمیل این پروژه در فرودگاه امام(ره) تا آخر امسال خبر داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود نویدی پیشرفت کارهای عمرانی را متاثر‌ از ‌تحقق بودجه‌های دولتی خواند و گفت: سال گذشته رقمی‌حدود ۷۰۰ میلیارد ریال(۷۰ میلیارد تومان) بودجه دولتی داشتیم که تنها ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) آن محقق شد و امسال هم ۲۸۰ میلیارد ریال (۲۸میلیارد تومان) آن محقق شد که به طور قطع کفاف پیمانکار‌ را هم نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه سال گذشته قرار بود بخشی از سرمایه شرکت شهر فرودگاهی به صورت نقدی خرج این پروژه شود، تصریح کرد: بر همین اساس از ۱۰ هزار میلیارد ریال (‌یک هزار میلیارد تومان) سرمایه ۵ هزار میلیارد ریال(۵۰۰ میلیارد تومان) به صورت نقد و حدود ۵ هزار میلیارد ریال(۵۰۰ میلیارد تومان) دیگر به صورت زمین و غیرنقدی به ما تعلق گرفت و در نهایت قرارشد ۲هزار میلیارد ریال(۲۰۰ میلیارد تومان) از این رقم را سال گذشته و ۳ هزار میلیارد ریال(۳۰۰ میلیارد تومان) آن را هم امسال برای ما تامین کنند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: بعد از تزریق نیمی‌از این بودجه، ابتدا پروژه فعال بود به طوری که از خرداد تا بهمن ۱۳۹۴ کار ۲ساله در مدت حدود هفت تا هشت ماه انجام گرفت و پیشرفت خیلی خوبی هم داشت.

اما از ابتدای امسال با کمبود اعتبارات و منابع مواجه شدیم و از آنجا که منابع مالی محدود ما هم نمی‌توانست به این بخش تزریق شود، سرعت کار کمی‌کند شد.

وی با اعلام اینکه منابع فعلی فرودگاه خرج عملیاتی چون باند جنوبی، گسترش فضای ترمینال فعلی، اعمال تغییراتی از قبیل نصب آسانسور و گسترش فضای تجاری می‌شود، گفت: با این حال هیچ گاه اجازه توقف پروژه “سلام” را ندادیم.

نامبرده با بیان اینکه تنها بخشی از پروژه باند جنوبی به دلیل بازنگری در ‌نقشه این پروژه از ‌سوی شرکت ناکو هلند (بزرگترین شرکت مشاور دنیا در حوزه طراحی فرودگاه و شهر فرودگاهی) به طور موقت متوقف شده است، گفت: ناکو در‌ نقشه اصلی ما تغییراتی داده که ‌بر‌اساس آن ممکن است برخی از کارهای زیرساختی هم تغییر کند، به همین دلیل باند جنوبی مشمول این تغییرات بوده و فعلا متوقف شده است.

نسخه مناسب چاپ