اصناف و معادن مشمول دریافت وام خروج از رکود نمی شوند
واحدهای صنفی و معادن نمی‌توانند از تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی احیاگر صنایع استفاده کنند.

این مطلب را دکترعلی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دیروز به ایسنا گفت و ادامه داد: بر اساس آخرین آمار به دست آمده در کل کشور حدود ۱۵ هزار واحد و طرح برای دریافت این وام‌ها تا سقف ۳ میلیارد تومان ثبت نام کرده‌اند.

این اعتبارات به صنایع کوچک با اشتغال زیر ۵۰ نفر، صنایع متوسط با اشتغال زیر بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و و طرح‌هایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، تعلق می‌گیرد، اما این فقط درباره صنایع کوچک، متوسط و طرح‌هایی است که مجوز فعالیت خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده باشند.

در همین حال محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دیروز به خبرنگاران گفت: ۲ر۸ درصد از مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده قرار است به واحدهای راکد و نیمه تمام استان تهران اختصاص یابد.

اگرچه سقف واحدهایی که قادر به دریافت این وام در استان تهران هستند، ۹۵۱ واحد است، ولی تاکنون فقط ۶۲۵ واحد برای دریافت تسهیلات مذکور در سایت بهین یاب ثبت نام کرده‌اند که معلوم نیست تمامی‌آنها دارای شرایط دریافت وام باشند که البته پس از بررسی‌های لازم تسهیلات مذکور به واحدهای متقاضی ارائه می‌شود.

وی گفت: همچنین تمامی‌واحدهای صنعتی تهران بتدریج به شهرک‌های صنعتی منتقل می‌شوند.

ضمن آنکه مراحل تامین زمین برای احداث شهرک صنایع دانش‌بنیان در تهران آغاز شده است و بزودی شمار زیادی از این قبیل صنایع به شهرک‌های صنعتی منتقل خواهند شد.

نسخه مناسب چاپ