بعیدی‌نژاد: پس از برجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است
مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه با بیان این‌که با توافق هسته‌ای روند کند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است گفت: در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به حدود ۳ر۵ میلیارد دلار رسیده است.

حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در کانال تلگرام خود با اشاره به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در ایران نوشت:

گزارش آنکتاد یا همان “کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل” در باره کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در رسانه‌ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارش‌ها چندان که باید منعکس نشده است.

چنانچه به آمارهای آنکتاد در چند سال گذشته که همه به سال‌های قبل از دستیابی برجام است توجه شود، روند تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران روشن می‌شود. بر اساس آمارها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از سال ۲۰۱۲ روندی کاهشی داشته و به صورت زیر بوده است:

سال ۲۰۱۲‌………… مبلغ ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار

سال ۲۰۱۳‌………… مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار

سال ۲۰۱۴‌…………. مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار

سال ۲۰۱۵‌…………. مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار

با توجه به روند سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۱۲ که در بالا اشاره شده است و تمامی‌به سال‌های اوج تشدید تحریم‌ها در دوره قبل از برجام برمی‌گردد، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت تحقق نیافتن برجام، به طور طبیعی این روند کاهشی ادامه می‌یافت. این در شرایطی است که نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در همین سال‌ها بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است. بعیدی‌نژاد گفته است که “با حصول برجام این روند معکوس شده است و بنا به اظهارات رسمی‌مقامات اقتصادی کشور فقط در سه ماهه بعد از اجرای برجام، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به میزان حدود ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است. طبیعی است آخرین تغییرات سطح سرمایه‌گذاری در اولین دوره پسابرجام در گزارش سال ۲۰۱۶ آنکتاد خواهد آمد.

نسخه مناسب چاپ