امروز در تاریخ
مشروعه، نه مشروطه
از سوم تیرماه ۱۲۷۶  صدها روحانی و طلبه دروس الهیات به هدایت شیخ فضل الله نوری در شهر ری اجتماع و به مشروطه شدن (پارلمانی شدن) حکومت ایران اعتراض و خواهان حکومت مشروعه (اسلامی) شدند و بنای نوشتن نامه و ارسال تلگرام برضد مشروطیت به شهرهای مختلف ایران و روحانیون این شهرهارا گذاشتند.
در همین روز به اشاره مجتهد شهر زنجان به ساختمان فرمانداری این شهر هجوم برده شد که ضمن آن باقرخان سعد الدوله فرماندار وقت جان خودرا از دست داد.

اخطاری که گستاخانه تعبیر شد
در پی محاصره سفارت انگلستان در تهران برای جلوگیری از پناهنده شدن سیاستمداران مخالف محمدعلیشاه، اصحاب نشریات و … به آنجا توسط نیروی قزاق به فرماندهی افسران روس، که از روز گلوله باران شدن مجلس با توپ آغاز شده و ادامه یافته بود، سوم تیرماه ۱۲۸۷هجری سفارت انگلستان اخطار شدیدالحنی به دولت وقت ایران تسلیم کرد که مورخان درتالیفات خود آن را «گستاخانه» توصیف کرده اند.
در این اخطاریه مصرا خواسته شده بود که محاصره سفارتخانه بی درنگ پایان یابد، «شاه» وزیر دربار خود را برای عذرخواهی حضوری از این عمل به سفارت انگلستان بفرستد!!، شاه با دستخط خودش جان و اموال کسانی را که به سفارت انگلستان پناه آورده و متحصّن شده اند تضمین کند و کسانی که با سفارت انگلستان در تهران رفت و آمد داشتند و در روزهای اخیر دستگیر و بازداشت شده اند بی چون و چرا آزاد گردند و ….

قتل دست اندرکاران نشریات در باغ شاه
سوم تیرماه سال ۱۲۸۷  و یک روز پس از به توپ بسته شدن ساختمان مجلس در میدان بهارستان و دستگیری برخی نمایندگان پارلمان و اصحاب نشریات و انتقال آنان به باغ شاه (پادگان حرّ) که محمد علی شاه قاجار ـ خود نیز به آنجا نقل مکان کرده بود، میرزاجهانگیرخان شیرازی ناشر صور اسرافیل، همچنین ملک المتکلمین و سلطان العلمای خراسانی از دست اندرکاران نشریات دیگر در همان محل اعدام شدند. این اعدام ها چند ساعت پیش از صدور فرمان عفو عمومی انجام شده بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ