شهردار منطقه یک شیراز معرفی شد
شهردار شیراز در حکمی، حمیدرضا اسماعیلی را به سمت شهردار منطقه یک این شهر منصوب کرد.
در حکم علیرضا پاک فطرت خطاب به شهردار مهم ترین منطقه شیراز بر پایبندی به اصول معماری اسلامی و ایرانی، زیبایی و استحکام بناها و حفظ و حراست از باغات تاکید شده است.
حمیدرضااسماعیلی پیش از این شهردار منطقه ده شیراز بود.

نسخه مناسب چاپ