مشوق‌های ویژه برای مشترکان برق چاه‌های کشاورزی
سمنان ـ خبرنگار اطلاعات: مشترکان برق چاه‌های آب کشاورزی استان سمنان در صورت صرفه‌جویی در مصرف از تخفیف‌های ویژه و تسهیلات مناسب برخوردار می‌شوند.

به این منظور شرکت توزیع برق استان سمنان برای این مشترکان کلاس توجیهی برگزار کرد تا آنان با شیوه‌های کاهش مصرف در ساعات پیک بار تابستان آشنا سازد.رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان سمنان هنگام برگزاری این کلاس‌ها گفت: مشترکان برق چاه‌های آب کشاورزی از ۱۵ خرداد بعدازظهر و یا ساعت ۲۰ تا ۲۴ هر روز در این بازه زمانی همکاری کنند، از تخفیف‌ها و تسهیلات مناسبی برخوردار می‌شوند. مهندس بهروز کسائیان افزود: کشاورزانی که کمتر از یک ماه و به هر تعداد روز قادر به خاموش‌کردن چاه آب از ساعت ۱۱ الی ۱۵ و یا ۲۰ الی ۲۴ به انتخاب خود باشند، متناسب با تعداد روزهای همکاری، از پرداخت‌ بهای برق مصرفی معاف خواهند بود.وی اضافه کرد: کشاورزانی که حداقل هفت روز در یک ماه به صورت ۲۴ ساعته (اعم از این که روزهای پیوسته یا غیرپیوسته باشد) همکاری کنند از پرداخت بهای برق مصرفی در آن ماه معاف هستند.

وی یادآور شد: این گروه از مشترکین که به مدت ۳۱ روز پیوسته و در ساعات مورداشاره، به انتخاب خود، برق چاه آب را قطع کنند، در ۲۰ ساعت مابقی از پرداخت بهای برق مصرفی معاف هستند و علاوه بر آن، به ازای هر کیلو وات ساعت همکاری در چهار ساعت انتخابی، ۲۲۰ ریال پاداش نیز برای آنها درنظر گرفته خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ