تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات
در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸ر۱درصد، پوشاک و کفش ۹ر۶درصد و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۳ر۴درصد افزایش داشته‌اند.

به گزارش فارس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری ایران (شاخص تورم) در اردیبهشت ۱۳۹۵ به عدد ۱ر۲۳۸رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۹ر۰درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳ر۷درصد افزایش یافت.

نسخه مناسب چاپ