ابتکار: لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان در دست تدوین است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی شهادت سه تن از محیط بانان منوچهر شجاعیان‌، محمد دهقانی و پرویز هرمزی گزارش از شرایط محیط بانان کشور ارائه کرد.معصومه ابتکار در یادداشت خود آورده است:سازمان حفاظت محیط زیست، لایحه قانونی حمایت از محیط بانان و تشدید مجازات مهاجمان مسلح را در دست تدوین دارد که البته این لایحه تکمیل کننده مقررات حمایتی فعلی است. همچنین امید است براساس قانونی که در دولت هشتم به تصویب رسید، خانواده شهدای محیط بان حمایت بنیاد شهید را هم با خود داشته باشند.

نمایندگان مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی‌می‌توانند با تقویت قوانین مربوط به جمع آوری سلاح‌های غیرمجاز، حمایت ویژه از تامین اعتبارات لازم برای تجهیزات پایش هوشمند و وسایلی مانند موتورسیکلت و خودرو را که اغلب اکنون متعلق به دهه گذشته است، محیط بانان را یاری کنند.شهادت سه محیط بان سرفراز و شجاع یک بار دیگر چشم‌ها را متوجه این نگهبانان طبیعت کرده است. با آرزوی صبر برای خانواده شهیدان ‘منوچهر شجاعیان’، ‘محمد دهقانی’ و ‘پرویز هرمزی’، این ضایعه را به خانواده بزرگ دوستداران محیط زیست تسلیت می‌گویم.

نسخه مناسب چاپ