پیوست به
 

این مجسمه، تندیسی در یکی از پارک‌های کشور فنلاند است با این پیام:

«بخوان حتی اگر در حال غرق شدن هستی؛ چون مطالعه رمز پیشرفت ملت‌ها و ترقی آنهاست.»

code

نسخه مناسب چاپ