«شهریه» جدید مهدهای کودک ابلاغ شد
سرویس سیاسی- اجتماعی: رئیس سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ شهریه امسال مهدهای کودک به بهزیستی استانهای سراسر کشور خبر داد و گفت: شهریه مهدهای کودک از این ماه اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی درباره مفاد این بخشنامه شهریه مهدهای کودک گفت: شهریه پایه (شهریه مهدهای کودک یک ستاره مشروط ) مبنای شهریه ابلاغی بوده و طبق روال سال های گذشته تعیین شهریه مهدهای کودک بر اساس درجه بندی و ارتقاءکیفیت خدمات مهدهای کودک،انجام می‌شود؛ به این ترتیب شهریه مهدهای کودک یک ستاره ۱۰ درصد، دو ستاره ۲۰ درصد، سه ستاره ۳۰ درصد و چهار ستاره ۴۰ درصد بیشتر از شهریه پایه در نظر گرفته خواهد شد .

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان آنکه این شهریه ها بدون احتساب هزینه صبحانه و ناهار است گفت: در صورتی که مهدکودک تغذیه (صبحانه و ناهار) ارائه کند

می تواند ماهانه حداکثر ۷۰ هزار تومان دریافت کند.همچنین تهیه و تأمین لوازم بهداشتی مصرفی مهدکودک

( نظیر مایع دستشویی، دستمال کاغذی و…) به عهده مهدکودک است؛ و لوزام تحریر هم در صورت رضایت والدین و پرداخت هزینه آن می‌تواند توسط مهدکودک تهیه شود .

وی همچنین درباره اجرای فوق‌برنامه در مهد کودک های تمام وقت گفت: هر مهدکودک تمام وقت (مهدکودکی که از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ فعالیت می‌کنند) می‌تواند با به کارگیری مربیان دارای مهارت و کارت مربیگری از مراجع ذیصلاح حداکثر ۵ فعالیت را در قالب یکی از محورهای ورزشی، هنری (نمایش خلاق، سفالگری، نقاشی)، فرهنگی

( آموزش ویژه قرآن به کودکان و…) کاملا منطبق بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و در راه رشد و تکامل همه جانبه کودکان،ارائه دهند. شرکت کودکان در هر یک از فعالیت های فوق برنامه باید کاملا اختیاری و با رضایت کتبی والدین باشد و شهریه آن هم جداگانه محاسبه شود به طوری که شهریه هر فعالیت حداکثر ۵ درصد شهریه نهایی هر مهد کودک است .

بندپی در باره ساعت کاری فعالیت مهدهای کودک هم اظهار داشت: ساعت فعالیت عادی مهدکودک تمام وقت ۲۰۸ساعت ، نیمه وقت ۱۰۴، شبانه یا شبانه روزی براساس ۸ ساعت نگهداری کودک ۲۰۸ ساعت است.

وی در ادامه با بیان آنکه هزینه سرویس ایاب و ذهاب کودکان با توافق والدین و مهدکودک بطور جداگانه اخذ خواهد شد گفت: مهدهای کودک فقط به استفاده از سرویس‌های دارای مجوز با رانندگان با صلاحیت و متعهد و ترجیحاً با راننده خانم و درقالب تعرفه‌های معمول مجاز هستند . رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر این که دریافت هرگونه وجهی در قالب قرارداد با والدین به منظور ارائه خدمات ویژه و تخصصی یا به هر شکل دیگری “ممنوع” است، گفت: مهدهای کودک مجاز هستند شهریه سالانه را به صورت ماهانه، فصلی یا با توافق والدین به نحوه دیگری دریافت کنند و در صورت انصراف کودک از دریافت خدمات، مهدکودک مجاز به دریافت شهریه آن ماه به صورت کامل است.

نسخه مناسب چاپ