وزیر بهداشت: بیمارستان شفا یحیاییان نماد ارتوپدی کشور است
وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان شفا یحیاییان گفت: باید برای آینده بیمارستان شفا یحیاییان فکری کنیم و در حاشیه شهر با کمک شهرداری، وزارت مسکن یا بنیاد مسکن شروع به ساخت بیمارستانی بزرگ و مجهز برای جایگزینی شفا یحیاییان باشیم.

وی گفت: این بیمارستان نماد ارتوپدی کشور است و لازم است تا تجهیزات و وسایل مورد نیاز آن تامین شود.

وی همچنین دستورات لازم برای بررسی مشکلات هتلینگ، هزینه های تجهیزات و لوازم مصرفی، کمبود نیروی انسانی غیر پزشک پرستاری و کمک بهیار و توسعه فضای اورژانس این بیمارستان را صادر کرد تا گزارش این مشکلات اوایل هفته آینده در جلسه ای با حضور مسئولان بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح و مشکلات برطرف شود.

نسخه مناسب چاپ