اعزام حجاج هواپیمای سانحه دیده کرمان به مدینه ‏
کرمان: پرواز حجاج کرمانی که هواپیمای آنان دچار سانحه شده بود، بامداد دیروز از فرودگاه کرمان صورت گرفت.

مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان گفت: ۴۱۵ نفر از مسافران و خدمه هواپیما با یک هواپیمای جایگزین عازم سرزمین وحی شدند. نخعی افزود: سه نفر از زائران به علت وارد شدن جراحت و معالجه از پرواز جا ماندند که بعد از درمان عازم مدینه می‌شوند. وی اضافه کرد: یکی از زائران نیز با وجود شکسـتگی استخوان به اصرار خود عازم مدینه شد.

نسخه مناسب چاپ