آیا می دانید بازی چوگان چند سال دارد؟
 

چوگان یک ورزش باستانی و ایرانی است که نام آن از چوبی که در آن استفاده می‌شود آمده است.
در این بازی سوارکاران ایرانی با اسب چوگان به سمت مانع رفته، با چـــوب مانع را که روی زمین بوده‌است، می زده‌اند.
امروزه این ورزش در ایران چندان مورد توجه نیست ولی در بیش از ۷۷کشور دنیا مسابقات آن برگزار می شود و یکی از ورزش‌های جهانی است.
بازی چوگان از قدیمی‌ترین بازی‌های ایران است که حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد در ایران متولد شده و در زمان هخامنشیان بازی می‌شده است.
در دوره ساسانیان نیز بخشی از فرهنگ بازی‌های ایران بوده و در شاهنامه فردوسی نیز بسیار به آن اشاره شده‌است.
چـــوگان در دوره صـــفویه به شکـــوفایی رســـید و میدان نقش جهان اصـــفهان برای چـــوگان بـــازی ساخته شده بود.
بازی چــوگان ۶ دور دارد کــه هر کـــدام ۷ دقیقه است.
در هر تیم چهار نفر بازی می‌کنند. چوب چوگان معمولا از چوب بامبو یا چوب درخت خرمالو ساخته می‌شود و جنس توپ آن هم از چوب بید یا بامبو است.

code

نسخه مناسب چاپ