تجهیز ۵/۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار
بیش از یک میلیون و ۵۱۴ هزار هکتار زمین کشاورزی از آغاز اجرای طرح آبیاری تحت فشار در کشور تا اردیبهشت امسال به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

به گزارش ایرنا، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور به سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار نیازمند است، اما اکنون طبق برآوردها فقط امکان تجهیز ۴ میلیون هکتار وجود دارد.

براساس اقدام های صورت گرفته از سوی دولت و وزارت جهادکشاورزی، تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از زمین های آبی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده اند که حدود ۴۴۰ متر مکعب آب در هکتار صرفه جویی می شود.

در همین پیوند، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سطح اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در فروردین و اردیبهشت امسال پنج هزار و ۱۰۴ هکتار بود. اجرای این طرح از پارسال در سطح ۹۱ هزار و ۸۰۷ هکتار زمین کشاورزی به اجرا درآمد.

علیمراد اکبری افزود: از آغاز طرح تا اردیبهشت امسال در ۸۲۶ هزار و ۴۳۲ هکتار زمین کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ساخته شده که ۱۱ هزار و ۵۲۴ هکتار از این رقم مربوط به دوماهه نخست امسال بوده است.

همچنین در این مدت سطح عملیات تجهیز، تسطیح و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی به بیش از ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار هکتار رسیده که از این سطح بیش از پنج هزار هکتار در دو ماهه نخست امسال تجهیز شده است.

کل عملیات زهکشی زیرزمینی هم در سطح ۳۳۶ هزار و ۵۶۵ هکتار زمین کشاورزی انجام شده است که ۲۸۸۰ هکتار آن به ماه های فروردین و اردیبهشت امسال مربوط می شود.

نسخه مناسب چاپ